Agay 2011

MEDITERANEA ESPERANTO-SEMAJNO – 2011

26-a februaro ĝis 5-a marto 2011
Agay – Francio – Lazura Marbordo

Se ankoraù frostas en via
regiono, venu al la Mediteranea
Maro, kie floras mimozoj kaj
migdalarboj. Vin atendas amika,
familia etoso,
belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj
lazura maro !!!

Vi povas plibonigi vian nivelon de Esperanto
partoprenante en kursoj
Gvidantoj de kursoj estos :
- 1a Kurso :. Stano MARĈEK
- 2a Kurso : Augusto CASQUERO
- 3a Kurso : Spomenka ŠTIMEC

Posttagmeze, vi mem elektos vian programon :
Promenado, piedirado en montaro Esterel (kunportu
viajn marŝŝuojn), familia vivo ĝis la vespero. Distraĵoj.

La studejo estas komforta hotelo « Le Renouveau » en
Agay (ĉe Saint-Raphael). Francio

INFORMOJ KAJ ALIĜOJ :

Monique Prezioso, 92 alleé des Harkis, FR 83700 Saint-Raphael, Francio rete : prezmoni@hotmail.com ; tel. 0033 (0)4 94 83 06 88

Christine Graissaguel, Les Iles d’Or, rue du progres, FR 83600 Frejus, Tel. 0033(0)494956618

Informations et inscriptions sur le lien ci-dessous.

Vous aimerez aussi...