Google rend hommage à l’espéranto

De Henri Masson

Google omaĝas al Esperanto :
Google rend hommage à l’espéranto

Franclingva versio / Version française http://www.google.fr/
Bonvolu vidi kaj fari bildan kopion pri via propralingva versio !

Esperanto-flago ornamas, nur hodiaŭ, 15an de decembro 2009, la simbolon de Google.
Un drapeau de l’espéranto orne, aujourd’hui seulement, 15 décembre 2009, le logo de Google.

GIF - 10.8 ko

Per klako sur ĝin, eblas ricevi tutan liston da retejoj en rilato kun Zamenhof kaj Esperanto.
En cliquant dessus, il est possible de recevoir toute une liste de sites en relation avec Zamenhof et l’espéranto.

http://geckobuzz.fr/bon-a-savoir/google-rend-hommage-a-ludwik-lejzer-zamenhof-esperanto/
Google rend hommage à Ludwik Lejzer Zamenhof – Espéranto

« Aujourd’hui, Google rend hommage à Ludwik Lejzer Zamenhof (15/12/1859 – 14/04/1917), le créateur de l’espéranto, une langue construite créée à la fin du 19ème siècle, dont le but était de faciliter la communication entre personnes de langues différentes. »

Eblas reagi / Il est possible de réagir.

— –

Interfaco Google en Esperanto / Interface Google en espéranto : http://www.google.com/intl/eo/

Esperanto en anglalingva reklamo (ne nova) de Google por GMail (ĉe la fino) :
L’espéranto dans une réclame de Google en anglais (pas nouvelle) pour GMail (à la fin) :
http://rayne-dance.blogspot.com/2009/09/using-gmail-learn-esperanto.html

« using gmail = learn Esperanto »
Uzu GMail, lernu Esperanton
Utilisez GMail, apprenez l’espéranto

Vidu / Voyez : L’espéranto au présent (Esperanto nuntempe) : http://www.ipernity.com/blog/32119/211524

— –

« Le Monde », 15.12.2009.
Ne forgesu aĉeti ĝin hodiaŭ : reklamo de Etsuo Miyoshi, direktoro de Swany (Japanio) por Esperanto.
N’oubliez pas de l’acheter aujourd’hui : réclame d’Etsuo Miyoshi, directeur de Swany (Japon) pour l’espéranto.

« Le Figaro » (12.05.2006) : Franclingva artikolo « Europe du t o u t – a n g l a i s . . . À qui la faute ? » (PDF) « Eŭropo tutangle… Kiu kulpas ?)

===

Enskribiĝo kaj malenskribiĝo al tiu informlisto laŭ simpla peto
Inscription et désinscription à cette liste d’information sur simple demande.

Tiuj ĉi informoj estas libere uzeblaj, prefere kun mencio de la fonto.
Ces informations sont librement utilisables, de préférence avec mention de la source.

Henri Masson
http://www.ipernity.com/home/32119
espero.hm(ĉe)wanadoo.fr

Vous aimerez aussi...